การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผิดพลาด

นี่อาจหมายถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในไฟล์ wp-config.php ของคุณไม่ถูกต้องหรือเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ localhost ซึ่งอาจจะหมายถึงฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์โฮสท์ของคุณใช้งานไม่ได้ตอนนี้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงอะไร คุณอาจจะติดต่อโฮสท์ของคุณ ถ้าคุณยังต้องการความช่วยเหลืออีก คุณสามารถเยี่ยมชม ฟอรั่มสนับสนุนเวิร์ดเพรส ได้เสมอ